SMT

SMT

SMT

SMT

Saldimi i rimbushjes (zona 10)

Kontrollimi i cilësisë së AOI

Kontrollimi i cilësisë së AOI

RRETHI X

DIP (përmes saldimit me vrima)

Saldim me valë

Testimi (Programimi dhe testimi)

Testimi (Programimi dhe testimi)

Testimi (Programimi dhe testimi)

Asambleja e mbaruar

Asambleja e mbaruar

Zyrë

Zyrë

Zyrë

Zyrë

Mould / mjet plastik

Mould / mjet plastik

Mould / mjet plastik

Injeksione plastike

Injeksione plastike

Injeksione plastike

Injeksione plastike

Injeksione plastike