Fumax prodhon borde dhe mallra të gatshëm të cilët përdoren në shumë industri si më poshtë: