Fumax prodhon dërrasa dhe produkte të gatshme të cilat përdoren në shumë industri si më poshtë: