Kontrolli i Cilësisë në hyrje.

Ekipi i cilësisë së Fumax do të kontrollojë cilësinë e përbërësit për të siguruar që asnjë pjesë e keqe të mos kalojë në procesin e prodhimit.

Në fumax, të gjitha materialet duhet të verifikohen dhe aprovohen para se të shkojnë në depo. Fumax Tech vendos procedura të rrepta verifikuese dhe udhëzime pune për të kontrolluar të ardhurat. Për më tepër, Fumax Tech zotëron instrumente dhe pajisje të ndryshme precize të inspektimit për të garantuar aftësinë për të gjykuar me të drejtë nëse materiali i verifikuar është i mirë apo jo. Fumax Tech zbaton një sistem kompjuterik për të menaxhuar materialet, i cili garanton që materialet të përdoren nga të parët në të parët. Kur një material i afrohet datës së skadimit, sistemi do të lëshojë një paralajmërim, i cili siguron që materialet të përdoren para skadimit ose të verifikohen para përdorimit.

IQC1

IQC, me emrin e plotë të Kontrollit të Cilësisë Hyrëse, i referohet konfirmimit dhe inspektimit të cilësisë së lëndëve të para, pjesëve ose produkteve të blera, domethënë, produktet inspektohen me anë të marrjes së mostrave kur furnizuesi dërgon lëndët e para ose pjesët dhe gjykimin përfundimtar bëhet nëse grumbulli i produkteve pranohet ose kthehet.

IQC2
IQC3

1 Metoda kryesore e inspektimit

(1) Inspektimi i dukjes: në përgjithësi përdorni inspektim vizual, ndjesi dore dhe mostra të kufizuara.

(2) Inspektimi dimensionale: të tilla si kursorët, nën-qendrat, projektorët, matësit e lartësisë dhe tre-dimensionale.

(3) Inspektimi i tiparit strukturor: të tilla si matësi i tensionit dhe matësi i momentit.

(4) Inspektimi karakteristik: përdorni instrumente ose pajisje testimi.

IQC4
IQC5

2 Procesi i QC

IQC ⇒ IPQC (PQC) ⇒ FQC OQC

(1) IQC: Kontrolli i Cilësisë në Hyrje - Për materialet hyrëse

(2) IPQCS: Në procesin e kontrollit të cilësisë - Për linjën e prodhimit

(3) PQC: Kontrolli i cilësisë së procesit - Për produktet gjysëm të gatshme

(4) FQC: Kontrolli Final i Cilësisë - Për produktet e gatshme

(5) OQC: Kontroll i jashtëm i cilësisë - Për produktet që do të transportohen

IQC6