logjikës

Si zgjidhja juaj e vetme, fumax mund t'i dorëzojë mallrat në vende në mbarë botën sipas udhëzimeve të klientit.

Fumax gjithashtu ka marrëdhënie të mira me transportuesit vendas.Zakonisht Fumax mund të marrë kosto më të mirë të transportit në krahasim me dërguesit e klientëve.Transportuesi Fumax mund të ofrojë mënyra të ndryshme transporti duke kursyer koston, si transporti, transporti ajror dhe transporti detar (kontejner i lirë ose kontejner i plotë) etj.

Zgjidhja e përmbushjes logjistike mbarëbotërore, nënkupton gjithashtu etiketa të ndryshme për vende të ndryshme, paketa të ndryshme për vendndodhje të ndryshme… Fumax do të bëjë etiketimin dhe paketimin e duhur për vendndodhje të ndryshme.Të gjitha mallrat do të jenë të paketuara dhe të renditura mirë për shpërndarje të klientëve të ndryshëm.

Lista e paketimit dhe fatura do t'i bashkëngjiten çdo dërgese.

yunshu