logic

Si zgjidhja juaj me një ndalesë, fumax mund t'i dërgojë mallrat në vendet në mbarë botën sipas udhëzimeve të klientit.

Fumax gjithashtu ka marrëdhënie të mira me përcjellësit lokalë. Zakonisht Fumax mund të marrë kosto më të mirë transporti në krahasim me përcjellësit e klientëve. Transportuesi Fumax mund të ofrojë mënyra të ndryshme për transportin duke kursyer kosto, të tilla si transportuesi, transporti ajror dhe dërgesa detare (kontejner i lirë ose kontejner i plotë) .. etj.

Zgjidhja e përmbushjes logjistike në të gjithë botën, kjo nënkupton gjithashtu etiketime të ndryshme për vende të ndryshme, paketa të ndryshme për lokacione të ndryshme… Fumax do të bëjë etiketime dhe paketa korrekte për vende të ndryshme. Të gjitha mallrat do të paketohen dhe renditen mirë për shpërndarjet e klientëve të ndryshëm.

Lista e paketimit dhe Fatura do t'i bashkëngjiten secilës dërgesë.

yunshu