depo
bashkëpunimi

Fumax ka një program të Inventarit të Menaxhimit të Shitësit (VMI) ku u ofron klientëve një mjet për të optimizuar performancën e Zinxhirit të Furnizimit.Programi VMI është përgjegjës për ruajtjen e inventarit për to sipas specifikimeve të paracaktuara.

Ekipi mban një gjurmë të produktit që disponueshmëria është rraskapitëse bazuar në raportet e shitjeve dhe gjithashtu menaxhon stokun e rimbushjes.

Programi VMI është i dobishëm kur klienti ka mbaruar ose ka nevojë për rezervë, pasi kursen kostot e magazinimit dhe dilemën e mbajtjes së niveleve të inventarit.

Edhe më mirë, Programi VMI është gjithashtu i ndërthurur me Programin MTO (Made to Order) dhe Programin e ofrimit JIT (Just in Time).

Ky program është i dobishëm në parashikimin 3-6 mujor të produkteve të gatshme në mënyrë që klienti të mos ketë më shumë ose më pak nga produktet e dëshiruara.Jo vetëm që ndihmon në mbajtjen e disponueshmërisë së stokut sipas produkteve të porositura nga klienti, i cili monitorohet në baza javore ose mujore, por gjithashtu ruan transparencën në përdorimin mujor të produkteve.

Si përfundim, Inventari i Menaxhimit të Shitësit i lejon klientit të përqendrohet në shitjen e më shumë produkteve të tyre, duke ruajtur gjithashtu disponueshmërinë e inventarit dhe stokut, të ruajë efikasitetin dhe një përgjigje të shpejtë ndaj porosive.

 

Cilat janë përfitimet e VMI?

1. Inventari i dobët

2. Kosto më të ulëta operative

3. Marrëdhënie më e fortë me furnizuesin